Lưu trữ Danh mục: DƯỢC LIỆU SẠCH

DƯỢC LIỆU SẠCH

NGƯU TẤT

Tên khoa học: Radix Achyranthis bidentatae. Bộ phận dùng: rễ đã phơi hay sấy khô [...]

QUẾ CHI

Tên khoa học: Ramulus Cinnamomi. Bộ phận dùng: cành non phơi khô của cây Quế. [...]

BẠC HÀ NAM

  Tên khoa học: Herba Menthae. Bộ phận dùng: toàn cây trên mặt đất. Thành [...]

HƯƠNG PHỤ

Tên khoa học: Rhizoma Cyperi. Bộ phận dùng: Thân rễ. Thành phần hóa học: tinh [...]

SINH KHƯƠNG

Tên khoa học: Rhizoma Zingiberis. Bộ phận dùng: thân rễ. Thành phần hóa học: tinh [...]