Lưu trữ Danh mục: PHƯƠNG PHÁP VLTL-PHCN

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

PHƯƠNG PHÁP LASER TRỊ LIỆU

Nền móng kỹ thuật laser được bắt nguồn từ học thuyết ”bức xạ cảm ứng” [...]

ĐIỆN XUNG TRỊ LIỆU

Điện xung trị liệu là phương pháp điều trị hiệu quả và được ứng dụng [...]

PHƯƠNG PHÁP SÓNG XUNG KÍCH

Liệu pháp sóng xung kích (Shockwave Therapy) được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh [...]

PHƯƠNG PHÁP KÉO GIÃN CỘT SỐNG

Kéo giãn cột sống là phương pháp vật lý trị liệu làm tăng tính linh [...]

PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM TRỊ LIỆU

Siêu âm trị liệu được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như trong chẩn đoán, [...]