Lưu trữ Danh mục: PHƯƠNG PHÁP YHCT

Phương pháp châm cứu tại Ánh An Healthcare

Châm cứu là phương pháp phổ biến trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng Y [...]

Bát cương trong Y Học Cổ Truyền

Sau khi áp dụng tứ chẩn trong thăm khám, các Bác sĩ Y học cổ [...]

Tứ chẩn trong Y Học Cổ Truyền

Tứ chẩn được xem là một trong những nền tảng quan trọng cùng với bát [...]

PHƯƠNG PHÁP XOA BÓP BẤM HUYỆT TẠI ÁNH AN HEALTHCARE

Xoa bóp bấm huyệt đã có từ lâu đời và ngày càng được ứng dụng [...]