Lưu trữ Danh mục: TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

Mục tiêu công việc: Quản lý và thực hiện các chiến lược nhằm mục tiêu [...]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

Mô tả Công việc: Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng [...]